Thông báo

  THIÊN ĐIỂỦ HUYẾT HỖ TRỢ MEM MỚI  IP SEVER : 103.90.224.194  Hướng Dẫn Chi Tiết A-Z dành cho Mem mới tham gia Sever


  Thông tin máy chủ ✅ Max cap: 140.

  ✅ Skill: 140 (New)

  ✅ Item : 15Dg (New)

  ✅ Class: Asia Only

  ✅ Rate EXP/SP : x200.

  ✅ Rate Drop x10.

  ✅ Rate Gold x5.

  ✅ Rate Archemy Random.

  ✅ Rate Archemy Narun Random.

  ✅ Buôn 3 thành : trường an , đôn hoàng , hòa điền , bán hàng đặc biệt ở di chỉ yakan 14h và 20h

  ✅ Khoá đi theo khi mặc job

  ✅ Out 1s hoặc 60s đều mất hàng

  ⚠️ Nghiêm cấm sử dụng phần mềm can thiệp cho trade đi theo buôn,nghiêm cấm sử dụng tool theo chủ PT

  ⚠️ Khoá Tk 3 ngày cảnh cáo vi phạm lần đầu, thu hồi hết gold, Tiếp tục vi phạm khoá vĩnh viễn


Sự kiện

Hình ảnh