Welcome Sro Thái Dương

>>SRO SRO THIÊN ANH 120 - D13<<

IP : 103.142.139.85 - 15779

۩ Trang chủ: http://srothienanh.com/
۩ FaceBook: https://www.facebook.com/groups/1480858182069873/

Thông Tin Trang Chủ

IP SerVer : 103.142.139.85

srothienanh.Com

⚔️ Alphatest: 20H00' 16/10/2020
⚔️ Open Beta: 13H00' Ngày 25/10/2020
⚔️- Map 120
⚔️- Only Asian
⚔️- Mastery Asian: 360
⚔️- Full Time
⚔️- Giới hạn 8acc/1IP
⚔️- Rate exp/sp: x50
⚔️- Trader x2/ Hàng ĐB x2
⚔️- Không Gachar
⚔️- Drop đồ thường tại tất cả các map train.
⚔️- Hệ thống event phong phú đa dạng hàng ngày.
⚔️- Hệ thống giả thuật:item max +12 (narun max +10)
⚔️- CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐẾN VỚI SRO SRO THIÊN ANH
⚔️⚔⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️⚔️

Đăng nhập